Stow. „Blusztyn” zaprasza na naukę jazdy konnej

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Blusztyn” ogłasza nabór uczestników do realizowanego zadania publicznego Gminy Srokowo (Program d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.).
Stowarzyszenie „Blusztyn” przez miesiąc sierpień 2012r, na terenie Gospodarstwa Rolnego w Kątach, prowadzić będzie cykl nauki jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Srokowo. Zajęcia są bezpłatne.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania udziału w zajęciach.
Organizator przewiduje cztery, 5 – dniowe turnusy w następujących terminach.
I turnus – 30 lipca – 3sierpnia
II turnus – 6 sierpnia – 10 sierpnia
III turnus – 20 sierpnia – 24 sierpnia
IV turnus – 27 sierpnia – 31 sierpnia
Zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez e-mail prosimy wysyłać na adres: blusztyn@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy i adres mailowy opiekuna, oraz preferowany termin turnusu.
Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia uczestnikowi zajęć transportu do miejsca realizacji zadania (stajnia w miejscowości Kąty)
Ilość uczestników jest ograniczona.
Udział zgłoszonego następuje po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia przez rodziców lub opiekunów „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”.
Organizator zapewnia ubezpieczenie od zdarzeń losowych wszystkich uczestników zajęć na terenie stajni Kąty.


Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.