Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy

Z A P R A S Z A M
na XXII sesję Rady Gminy Srokowo,
która odbędzie się 31 lipca 2012 r. (wtorek) o godz. 15:00
w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2012- 2018,
6.2. zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
9. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy z dnia 29.06.2012r.
10. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.