Czerwcowa sesja absolutoryjna

Na czerwcowej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę pozytywnie opiniującą wykonanie budżetu gminy za 2011 r oraz udzielili Wójtowi absolutorium. Udzielenie  absolutorium  jednoznacznie  wyraża  akceptację  działalności  finansowej urzędu oraz  uznanie  jej  za  prawidłową  i  nie  budzącą  zastrzeżeń.  Radni przed udzieleniem absolutorium sprawdzali, czy to co zaplanowali w uchwale budżetowej na dany rok wójt gminy zrealizował w danym czasie. Powód niewykonania budżetu może stać się przyczyną nie udzielenia absolutorium. Radni wyrażają ocenę z finansowego wykonania budżetu a nie oceniają poprawności sprawowania mandatu wójta, czy też nie oceniają zaangażowania w realizację przedwyborczych obietnic – na to jest czas przed wyborami.

Na tej samej sesji podjęto także uchwałę zmieniającą bieżący budżet – radni zgodzili się na zwiększenie o 95 000 zł wydatków na remont ratusza – urzędnicy uzasadniali taką potrzebę decyzją konserwatora, który nakazał zbicie całego tynku z budynku, w projekcie inwestycji zaplanowane było zbicie tylko 20 % pokrywy. Zmiana spowodowała wzrost wydatków. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to 415 000 zł, z czego 180 000 zł dołoży Unia Europejska – łączne obciążenia budżetu naszej gminy to zaplanowane 235 000 zł + 95 000 zł wydatków nieplanowanych. Budżet gminy zwiększył się natomiast o kwotę 50 000 zł – jest to przyznane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego odszkodowanie za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie Gminy Srokowo.

Jeden komentarz
  1. Zaczerpnięte ze strony: http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/artykuly/388103,jak_odwolac_ze_stanowiska_wojta_burmistrza_prezydenta.html :
    „Uchwała rady gminy o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie do odwołania wójta (…)”

    Coś każe mi przypuszczać, że absolutorium będzie udzielane do końca kadencji, więc w zasadzie można go udzielić raz na zawsze i nie zawracać już sobie tym głowy – inna decyzja skutkuje lawiną problemów, na ich liście jest (o ile się nie mylę) ryzyko rozwiązania rady. Może jednak się mylę.
    A może nie?

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.