Powiatowy spór o Mażany to znak, że nadchodzi “ustawa śmieciowa”

Kilkanaście mazurskich samorządów, w tym gmina Srokowo, postanowiło powołać do życia w Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami. Kluczowym zadaniem inwestycyjnym związku jest budowa nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Giżycka, który rozpocznie pracę w 2013 r. (Inne lokalizacje brane pod uwagę to Pudwągi w gminie Reszel i Mażany k. Kętrzyna.)  Na terenie ZUOK Spytkowo  znajdzie się sortownia odpadów i kompostownia, segment do przetwarzania odpadów budowlanych i demontażu wielkogabarytowych oraz składowisko. Będzie tez miejsce na eternit oraz stary sprzęt RTV i zużyty AGD.
Miasto Kętrzyn wystąpiło z Mazurskiego Związku Międzygminnego z końcem 2008 roku. Argumentami były: brak konkurencyjności cenowej , wysokie koszty transportu, rosnące stawki wkładu członkowskiego, ryzyko drastycznego podniesienia cen wywozu śmieci dla mieszkańców. Samorządowcy z miasta i gminy Kętrzyn powołali do życia Kętrzyński Związek Międzygminny. Władze Kętrzyna nie chcą być przypisane do instalacji giżyckiej, chcą problem odpadów komunalnych rozwiązywać we własnym zakresie, w oparciu o istniejącą już instalację w Mażanach.Właścicielem wysypiska śmieci w Mażanach jest w 20 proc. Gmina Miejska Kętrzyn i w 80 proc. samorządy włoskie.

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił w czerwcu 2012 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Zgodnie z tym Planem w województwie warmińsko-mazurskim wyodrębnionych zostało 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi , na terenie których wskazano regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacje służące do zastępczej obsługi regionów (tylko w czasie awarii). Gmina Srokowo została umiejscowiona w regionie Północno-Wschodnim (pozostałe gminy w regionie to Reszel, Barciany, miasto Kętrzyn, gmina Kętrzyn). Do obsługi tego regionu wyznaczono tylko budujący się zakład w Spytkowie k/Giżycka i niewielkie składowisko w Sękitach koło Bisztynka. W wykazie zabrakło składowiska w Mazanach, które zagorzali przeciwnicy nazywają „dziurą w ziemi”, podkreślając brak instalacji do utylizacji i segregacji śmieci. Samorządowcy z Kętrzyna zapowiadają zaskarżenie decyzji, podkreślając wciąż, że obecna sytuacja spowoduje gwałtowną podwyżkę cen wywozu śmieci dla mieszkańców i brak wolnorynkowych rozwiązań, które pozwalają wybrać tańszą opcję.

Wysypisko śmieci w Mażanach czy budowany właśnie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka, która z tych propozycji będzie lepsza i przede wszystkim tańsza dla mieszkańców? Spór o śmieci przypomina, że tylko do końca czerwca 2013 r obowiązują obecne przepisy związane z gospodarką odpadami – do tego czasu samorządy muszą stworzyć własne procedury związane z zarządzaniem śmieciami. Czasu mało, bo praca ogromna i bez gotowych rozwiązań. Samorządy zapewnią odbieranie i ekologicznie zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość segregacji śmieci. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno opłacać się wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – które obowiązkowo zapłacą mniej.

Jeden komentarz
  1. Jak można mówić w Naszej Gminie o pojęciu segregowania śmieci choć jest to bardzo dobre wręcz super rozwiązanie to w naszej gminie do tego zdecydowanie daleko, gdyż naszym władzom by najmniej a sołectwie Siniec nie zależy, aby mieszkańcy śmieci segregowali to cytuję naszym władzom się “nie opłaca”. Brak kontenerów na poszczególne śmieci jest problemem nie do pokonania co najmniej pół roku starania, aby przywieziono i postawiono jeden śmietnik i do tego dziurawy na szkło.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.