WYNIKI KONKURSÓW : LITERACKIEGO I PLASTYCZNEGO

Laureaci konkursu literackiego realizowanego w ramach projektu: „ Doposażenie placu zabaw przy osiedlu na ul. Lipowej i placu zabaw tzw. „ogródka jordanowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Sołeckiego.

W dniu 02 lipca 2012r. komisja w składzie:
• Irena Dziadoń- przewodnicząca
• Edyta Mościcka- Król- członek
• Janusz Januszewski- członek
postanowiła nagrodzić autorów najbardziej interesujących prac, pięknych literacko, napisanych z polotem, świadczących o żywej wyobraźni.
W związku z napłynięciem dużej ilości prac komisja postanowiła ocenić prace według kategorii tematycznej ;

– Kategoria: utwory o placu zabaw;

I miejsce – Angelika Szakiel
wyróżnienie – Anna Panewska i Dominik Skrzypa

Kategoria: utwory na temat segregacji śmieci i zachowań ekologicznych;

I miejsce – Julita Niska i Emilia Sapińska
II miejsce – Ania Gasinowicz
wyróżnienie – Kinga Subocz i Magdalena Wiśniewska

Kategoria: utwory o Nadleśnictwie Srokowo;

I miejsce – Magdalena Ejsmont
II miejsce – Igor Borsuk

Kategoria: utwory o naszej gminie:

I miejsce – Anna Gromotowicz
II miejsce – Emilia Pusio
III miejsce – Michał Tomasik i Tomasz Lis

Komisja brała pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, pomysł literacki, umiejętność wpisania się w temat.

Laureaci konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu: „ Doposażenie placu zabaw przy osiedlu na ul. Lipowej i placu zabaw tzw. „ogródka jordanowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Sołeckiego.
/>
W dniu 02 lipca 2012 roku komisja w składzie:
• Irena Dziadoń -przewodnicząca
• Sabina Sapińska – członek
• Edyta Mościcka – Król- członek
wyłoniła laureatów i nagrodziła najlepsze prace.

I miejsce – Roksana Trusz
II miejsce – Wiktoria Wojewódzka i Karolina Żyndul
III miejsce – Damian Huk

wyróżnienia otrzymali;

Gabriela Kukuła, Klaudia Barańska, Barbara Pietrasik, Michał Tomasik, Zuzanna Normantowicz.

Komisja nagrodziła autorów najbardziej interesujących prac, biorąc pod uwagę walory plastyczne, samodzielność pracy oraz zgodność z tematem konkursu.

Wręczenie dyplomów oraz nagród, ufundowanych przez Partnera w Projekcie – Nadleśnictwo Srokowo, odbyło się podczas Dni Srokowa – 07.07.2012r.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.