Czy w 2013 r będą fudusze sołeckie?

Na marcowej sesji radni odrzucili uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszy sołeckich, na tej samej sesji przegłosowali nową uchwałę, w której wyrazili zgodę na zaplanowanie funduszy sołeckich w budżecie na 2013 r. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Srokowo w zakładce “akty prawne” zamieszczony jest jednak tekst uchwały XVIII/91/12 o następującej treści:
Rada Gminy Srokowo uchwala, co następuje:
§1
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Srokowo na 2013 rok.

http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska/akty/14/274/w_sprawie___nie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w_2013_roku/

Ale to chyba primaaprilisowy żart;)

3 komentarze

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.