Samochód strażacki dla Jegławek

Rada Gminy na marcowej sesji postanowiła w drodze uchwały udzielić dotacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”. Szacunkowa wartość zadania 700 000 zł. Kwota pomocy finansowej na realizację zadania wynosi 100 000 zł ( sto tysięcy złotych).Środki finansowe na pomoc, na ten cel będą pochodziły z zaplanowanej dotacji celowej z budżetu gminy Srokowo w roku 2012. W zamian za to Komenda Powiatowa przekaże jednostce OSP w Jegławkach samochód strażacki dotychczas użytkowany w Kętrzynie – Komendant Straży podczas swojego wystąpienia poinformował zebranych, że samochód jest sprawny technicznie, ma 12 lat, posiada wyciągarkę i pneumatyczny zestaw do przecinania blach. Podczas sesji nie udostępniono zebranym informacji technicznych ani danych o terminie przekazania sprzętu.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.