Następny duży projekt w srokowskim gimnazjum

Gimnazjum nr 1 w Srokowie ma szansę na podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania technik multimedialnych. Pozytywnie rozpatrzono wniosek złożony przez kadrę naszego Gimnazjum – projekty w tym konkursie finansowane będą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – cały koszt projektu to 84 600 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie unijne to 71 900 zł.
Projekt obejmuje szkolenia dla wszystkich nauczycieli gimnazjum i ma na celu nauczyć ich wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, co pozwoli zainteresować uczniów przedmiotem, zwiększy ich aktywność, zmotywuje do samodzielnej pracy. Badania wskazują, że zastosowanie multimediów zwiększa efektywność edukacji nawet o 40%.
Projekt zakłada zainstalowanie i skonfigurowanie platformy e-learning Moodle, na której przygotowywane i prowadzone będą lekcje multimedialne. Platforma stanie się własnością szkoły i możliwe będzie jej zastosowanie w kontaktach nauczyciel-uczeń-rodzic, np. do prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz powtórzeń materiału metodą e-learning. Poza korzyściami z tytułu 80 godzin szkolenia dla każdego nauczyciela szkoła wzbogaci się o tablicę interaktywną z oprogramowaniem (5000 zł), urządzenie do prowadzenia testów (3000 zł), rzutnik multimedialny (2000 zł).
Na konkurs wpłynęło 37 wniosków – Zarząd Województwa dofinansowanie przyznał tylko siedmiu projektom. Ostateczny termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmiñsko – Mazurskiego mija 21 marca 2012 r.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.