Zaproszenie na XVII sesję

Z A P R A S Z A M
na XVII SESJĘ Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 28 luty 2012r. ( wtorek ) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o wpływach z podatków i opłat lokalnych za 2011r.
7. Promocja Gminy Srokowo w 2012r.
8. Informacja na temat dostępnych funduszy zewnętrznych i perspektyw ich
pozyskania w 2012r.
9. Realizacja podjętych uchwał Rady Gminy w 2011r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo,
10.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata
2012-2018,
10.3. zmiany budżetu gminy Srokowo na 2012r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
13. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy z dnia 03.02.2012r.
14. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Srokowo.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.