Odpowiedź z Urzędu Gminy w sprawie hydrantów z dn. 08.11.2011

Stowarzyszenie „Świadomie Aktywni” w Srokowie
ul. Kętrzyńska 11
11.420Srokowo.

Nasz znak:GT.6044. 23 .2011 Data:2011.11. 08

Odpowiadając na pismo z dnia 24.10.2011 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej hydrantów na terenie gminy- informuję:

– razem hydrantów p.poż. :101 szt. wszystkie sprawne, z tego:
a/ wodociąg Solanka, zasila w wodę następujące miejscowości:
Solanka -4 szt. hydrantów, Chojnica – 3 szt, Szczeciniak- 3 szt,Siniec- 8 szt i Kąty – 1 szt.
b/ wodociąg Bajory Wielkie, zasila w wodę miejscowości:
Bajory Wielkie- 2 szt. hydrantów,Bajory Małe – 4 szt, Wyskok – 6 szt, Brzeźnica – 3 szt
i Kałki – 2 szt.
c/ wodociąg Srokowo, zasila w wodę:
ul. Szkolną – 2 szt. hydrantów, ul. Barciańską- 4 szt, ul. Łąkową- 1 szt, ul. Kwiatową- 1 szt,
/podziemny/,Plac Rynkowy- 1 szt. ul. Kętrzyńską- 1 szt./nowy/,ul. Lipową- 2 szt, ul. Leśną-
1 szt, ul.Ogrodową- 1 szt, ul. Wiejską- 1 szt, k/hali „Śnieżka” – 1 szt, ul. Węgorzewską –
1 szt, Kosakowo- 6 szt, Jegławki – 5 szt, Wikrowo – 3 szt, Skandławki- 3 szt, Kolkiejmy – 2
szt, Łęknica- 4 szt. Wilczyny- 4 szt. Wysoka Góra – 3 szt, Srokowski Dwór- 1 szt, Leśniewo
– 4 szt, Kaczory – 3 szt., Leśny Rów – 3 szt, Silec – 6 szt, Jankowice – 3 szt.

– w 2011 r. zostało wyremontowanych 12 hydrantów oraz zakupiono 2 nowe.
Naprawy hydrantów dokonano w następujących miejscowościach:
Jankowice – 2 szt. oraz dodatkowo zamontowano zakupiony 1 szt,
Leśniewo – 4 szt,
Leśny Rów – 2 szt. oraz w Srokowie na ul.:
Barciańska – 1 szt. Łąkowa – 1 szt.,Szkolna 1 szt. Leśna- 1 szt.
W miesiącu sierpniu br. dokonano przeglądu oraz konserwacji hydrantów na terenie całej gminy.
W dniu 07 lipca 2006 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przeprowadziła kontrolę sprawności hydrantów na terenie gminy Srokowo i sporządziła protokół , który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie.
Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie nie przekazano map z naniesionymi sprawnymi hydrantami p.poż.
Z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej ze st. kpt. p. Pawłem Głowienka wynika, że map takich nie dostarczyła żadna gmina z terenu powiatu.

Wójt
Franciszek Andruszkiewicz

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.