Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy

Z A P R A S Z A M
na XVI SESJĘ Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 03 lutego 2012r. ( piątek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z realizacji inwestycji w 2011r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów;
7.2. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jegławkach;
7.3. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Solance w celu utworzenia w
Solance Filii Szkoły Podstawowej w Srokowie;
7.4. określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z pracowni
komputerowych i ze świetlic wiejskich gminy Srokowo i sal w Domu
Kultury w Srokowie;
7.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata
2012-2018,
7.6. zmiany w budżecie gminy Srokowo na 2012r.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2011r.
11. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

2 komentarze
  1. Strajk rodziców? Taki strajk mógłby polegać na powstrzymywaniu się od opieki nad dziećmi. Nie sądzę żeby do tego doszło. Póki co, ktoś chce nam odebrać szkołę – nie rozum 🙂
    A tak poważnie – możliwe, a nawet pożądane jest by rodziców było jak najwięcej, bo tzw. “reorganizacja” szkół dotyczy każdego dziecka w tej gminie, będzie więc miała wpływ na nasze życie. Jeśli chcemy n a p r a w d ę wiedzieć jakimi ścieżkami podąża myślenie tych, którzy o jakości naszego życia decydują – powinniśmy to usłyszeć osobiście, żeby potem nie było, że ktoś coś przekręcił…
    Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.