Jeden komentarz
  1. Podziwiam twórczość pracownika UG, który w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej likwidacji SP w Solance i Jegławkach pominął samo uzasadnienie likwidacji SP w Solance. Uzasadnienie pod względem merytorycznym, logicznym i formalnym odbiega od wielu norm. Trudno przyznać się do takiej nowomowy (brak podpisu) i wielu błędów będąc pracownikiem wyłonionym w drodze konkursu. Czy radni i wójt nie wstydzą się takiego uzasadnienia? Heksa13 nie jest chyba urzędnikiem, a tak ładnie dokonała analizy tego dokumentu, wykazując wiele błędów. Ruda- dla naszego samorządu wszystko staje się problemem. Sprawowanie władzy uchwałodawczej i wykonawczej staje się nieudolne. Problem stanowi niż demograficzny- likwidujemy szkoły. Problem stanowią wysokie koszty utrzymania szkół- likwidujemy je. A może problemem sa zaległości obywateli w opłatach na rzecz gminy, niegospodarność, nieumiejętność pozyskiwania środków finansowych. Czy gospodarowanie środkami budżetowymi podlega kontroli? Zobaczmy na przegrane sprawy w sądach i dodatkowo wydane pieniądze, lekką ręką wydawane pieniądze na dodatkowe odprawy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia itp. W uzasadnieniu projektu uchwały brakuje wariantywności systemu organizacji oświaty w gminie. Więc z czym wyjść do rodziców i nauczycieli? Nie podaje się kosztów zadań własnych dotyczących dowozu dzieci i opieki przedszkolnej. Uzasadnienie odtrąbiono i myślano, że problem przestał istnieć. A co na to rodzice dzieci z SP w Srokowie? Godzą się na naukę na dwie zmiany przynajmniej 2 oddziałów, a może i wszystkich jak zlikwiduje się SP w Solance? Będzie jak dawniej.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.