Prawo do jawności- prawo gwarantowane konstytucją i ustawą

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, obywatele polscy mają prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji określają ustawy.

W przypadku samorządu gminnego ustawą taką jest ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W art. 11b stanowi ona, że działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Przepis ten wyjaśnia jednocześnie, iż jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady i stanowi, że zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
Zarówno konstytucja, jak i ustawa samorządowa zapewniają obywatelom prawo wstępu na posiedzenia rad gminnych, a ustawa samorządowa idzie nawet dalej, bo rozszerza to prawo także na wstęp na posiedzenia komisji rady, w tym również komisji rewizyjnej.

Ustawa o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990
Dz.U. z 1990r. Nr 16, poz. 95
stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 roku
art. 11b
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

http://www.arslege.pl/dzialalnosc-organow-gminy/k52/a6441/
Na stronie podanej wyżej można sprawdzić.
Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Stan prawny: 18.01.2012

Jeden komentarz
 1. A tak przy okazji: powiedz mi proszę @prywatny co mówi prawo na temat materiałów, które radni dostają do swoich rąk, aby przygotować się odpowiednio do komisji i sesji – czy są to tajne dokumenty, czy ja – obywatel szary, myszowaty, mizerny, niepozorny i praktycznie analfabeta – mogę poprosić radną/radnego o wgląd?
  Mam albowiem wrażenie, że radni sami tego nie wiedzą. Pięcioro z tych, których poprosiłam o pokazanie mi tych dokumentów było gotowych to zrobić, ale pod warunkiem, że nic nikomu nie powiem. Czworo stanowczo odmówiło, bo nie wiedzą czy mogą i “lepiej nie”. (Mam nadzieję, że głosują w myśl jaśniejszych zasad)
  No to jak to jest?
  A jeśli istnieje klimacik pod tytułem: “Lepiej mówcie, że nie możecie pokazać” – to czemu to służy? Kto chce, abyśmy o przymiarkach do różnych zmian dowiadywali się po czasie. Niech pomyślę…
  A jeśli mogą mi je udostępnić to dlaczego tego nie wiedzą? Może komuś na tym zależy? Ale komu…?
  No nie wiem, nikt nie przychodzi mi do głowy. Przecież WSZYSCY CHCĄ ŻEBY ŻYŁO NAM SIĘ LEPIEJ.
  Problem w tym, że jak powiedział – bodajże – Wolter: “lepsze jest wrogiem dobrego”. Ale co on tam wie?
  My tu mamy tęższe głowy.Na przykład wymyśliły one, że w najbliższych latach chodniki położy się w miejscowości, gdzie one już są, a tam gdzie ich nie ma – to trudno. Przykłady można mnożyć, ale nie wiem, czy można się przyznać, że jakiś radny pokazał mi radosną twórczość naszych urzędników. A może nie pokazał? Może mi się to tylko przyśniło? Oby…

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.