Sprostowanie do art. “Nowy rok, nowe stawki za śmieci”

Tuż po zamieszczeniu informacji o podwyżkach stawek za usługi komunalne, z administratorami strony skontaktował się pracownik UG Srokowo i zwrócił uwagę na dwie nieścisłości, które wymagają sprostowania:
1. zarządzenie Wójta o podwyżkach stawek za usługi komunalne nie jest zatwierdzane przez Radę Gminy – ustalanie tych stawek leży w gestii Wójta – Na podstawie §1 uchwały Nr XXVII/118/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. dot.upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

2. tekst “Na stronach internetowych UG Srokowo nie ma informacji o obowiązujących stawkach podatków czy usług komunalnych” należy uściślić – autorowi nie chodziło o stawki za usługi komunalne obowiązujące w 2012 roku, ale te, które obowiązywały w 2011 r – wprowadzone zarządzeniem nr 53/10 (tego zarządzenia na stronach BIP nie ma)
STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH (obowiązujące od 2012 oraz za ostatnie lata) – JAK SŁUSZNIE ZAUWAŻYŁ URZĘDNIK – SĄ DOSTĘPNE – UMIESZCZONE W ZAKŁADCE “PODATKI”.
Dziękujemy za czujność, podczas tworzenia strony nawet nie marzyliśmy, że tematy poruszane przez naszych redaktorów będą budzić takie zainteresowanie i dyskusje. Może kiedyś przyjdzie czas, że po którymś bardziej kontrowersyjnym tekście nasza strona stanie się platformą do wymiany poglądów – konstruktywnych debat, które coś dobrego wnoszą do naszej rzeczywistości. To noworoczne życzenie, które składamy sobie i wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.