Nowy rok, nowe stawki za śmieci

W ślad za podwyżkami dotyczącymi podatków, od stycznia 2012 mamy także podwyżkę stawek za wywóz śmieci i nieczystości. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Radni zatwierdzili zarządzenie Wójta o podwyżkach za usługi komunalne.
Stawki od 01.01.2012:
1.wywóz ścieków w miejscowości Kąty i Siniec za 1 m3 – 3,95zł + 8%VAT
2.wywóz nieczystości od jednej osoby – 5,65zł + 8%VAT
3.wywóz nieczystości z pojemników 110 l – 13,93zł + 8%VAT
4.sprzątanie ulic 1m2 powierzchni – 1,04zł + 8%VAT
5.przyjęcie 1m3 odpadów na wysypisko – 34,66zł + 8%VAT
6.przyjęcie ścieków na oczyszczalnię – 3,64zł + 8%VAT

Jeśli chodzi o podatki, to wzrosły one o ok 4% w stosunku do zeszłego roku, natomiast jeśli chodzi o usługi komunalne – tu już podwyżka była dużo większa – o ok. 14%. Za opróżnienie kosza 110 l zapłacimy 15,04 zł brutto.

Na stronach internetowych UG Srokowo nie ma informacji o obowiązujących stawkach podatków czy usług komunalnych – aby dowiedzieć się o nich musimy, niestety, pofatygować się do ZGKiM osobiście lub ustalić to telefonicznie. Informacje zamieszczane są chaotycznie i wybiórczo, zastanawiam się czy to brak znajomości ustawy o dostępie do informacji publicznej czy może działanie zamierzone – do protokołów z sesji nie dołączane są załączniki, brak jest sprawozdań, które w cyklach kwartalnych i półrocznych jednostki samorządowe muszą składać, brak jest wymaganych prawem informacji – jak chociażby wykaz podmiotów, którym jednostki samorządu terytorialnego udzieliły ulg podatkowych – radca prawny urzędu na pytanie radnych o ten wykaz powiedział, że taki wykaz jest niemożliwy do ogłoszenia z racji ochrony danych, natomiast obowiązek ten został nałożony na jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Obowiązek sporządzenia wykazu wywodzi się z naczelnej zasady finansów publicznych tj. zasady jawności i powinien zostać opublikowany zgodnie z art. 38 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 maja roku następnego, według stanu na koniec roku budżetowego. Informacja ta stanowi informację publiczną. Na stronach internetowych wiszą za to: nieaktualny statut ZGKiM Srokowo, harmonogram dożynek powiatowych z września 2011 i … np. link do stron internetowych innych gmin, gdzie można znaleźć bazę turystyczną, filmy reklamowe, rozkład autobusowy i wiele innych informacji przydatnych miejscowym i przyjezdnym.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.