SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. Biznes nie jest dla wybranych. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa warmińsko – mazurskiego, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

W pierwszym etapie rekrutacji do projektu zakwalifikowane zostaną 72 osoby spośród osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane od osób/grup inicjatywnych mających rekomendację Ośrodków Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.

Następny etap rekrutacji przewiduje rozmowy kwalifikacyjne zgłoszonych osób ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, doradcą biznesowym oraz analizę pomysłu na biznes.
Ostatecznie wyłonionych zostanie 36 osób, które otrzymają następujące wsparcie:
• szkolenia;
• doradztwo biznesowe;
• doradztwo prawne;
• wsparcie psychologiczne podczas wyjazdów szkoleniowych;
• wyjazd studyjny w celu pokazania dobrych praktyk wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej;
• wsparcie finansowe na założenie i działalność spółdzielni socjalnej – maksymalnie 20’000,00 zł na jednego członka spółdzielni (uczestnika projektu).

Każdej założonej spółdzielni zostanie przyporządkowany opiekun, który przez okres 15 miesięcy będzie wspierać członków spółdzielni oraz pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Dodatkowo uczestnikom, którzy otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji, przyznane zostanie podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy w kwocie 1 386,00 zł/miesiąc na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni. Ponadto każdy członek spółdzielni socjalnej, który otrzymał dotację, skorzysta ze szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych potrzeb przydatnych do prowadzenia spółdzielni.
Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT z Ostródy, zaś partnerem – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: www.spoldzielnie.atut.org.pl oraz pod numerem telefonu 89/646-79-57.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.