XIV Sesja Rady Gminy

Z A P R A S Z A M

na XIV SESJĘ Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2011r. ( środa) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
6.2. wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Srokowo,
6.3. podatku od środków transportowych,
6.4. określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym i
od nieruchomości,
6.5. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w gminie Srokowo,
6.6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Srokowo na lata
2011-2017,
6.7. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2011r.

7. Debata nad projektem budżetu gminy Srokowo na 2011r.
8. Odczytanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy z dnia 28.10.2011r.
11. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.