Konsultacje dot. projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”

Wójt Gminy Srokowo
Informuje, że w dniach 16 listopada do 30 listopada 2011 r. będą prowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały: w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnej. Swoje opinie organizacje mogą składać w formie korespondencyjnej list, mail, fax. oraz osobiście w sekretariacie urzędu u referenta ds. organizacyjnych na formularzu, który można pobrać w ze strony internetowej oraz w sekretariacie urzędu.

Konsultacje odbędą się także w czasie spotkania w Urzędzie Gminy Srokowo w dniu 28 listopada godz. 15.00, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Adres Strony internetowej z której można pobrać projekt uchwały oraz formularz
http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska/80/192/Ogloszenia/

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest referent ds. organizacyjnych.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.