XIII sesja – merytorycznie…

28.10.2011 r. o godz. 13.00 w Sali lustrzanej GOK odbyła się XIII sesja Rady Gminy Srokowo. Uczestniczyło w niej 11 radnych, pracownicy UG i kierownicy jednostek budżetowych.
Po zwyczajowych powitaniach Wójt Gminy poinformował o wydaniu przez siebie w okresie międzysesyjnym 1 zarządzenia, Przewodniczący Rady zaś powiadomił krótko zebranych o swoich działaniach w ciągu zeszłego m-ca.
W punkcie dotyczącym zapytań i interpelacji głos zabrała radna Cz. Gwóźdź. Pytanie do Wójta dotyczyło terminu ogrzewania hali sportowej „Śnieżka”.
Kolejnym etapem sesji była analiza informacji o stanie mienia gminnego za III kwartały 2011r. oraz analiza zobowiązań podatkowych za III kwartały 2011r. Punkty te były referowane przez Skarbnika Gminy. Ogólnie rzecz ujmując zdecydowanie za mało gruntów jest sprzedawanych. Wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu są minimalne. Ponadto mieszkańcy zalegają z podatkami.
Radna A. Siewruk zapytała skarbnika Gminy o ocenę zaistniałej sytuacji. Czy taki stan rzeczy jest normalny i czy nie zachwieje budżetem ? P. Cwalina określiła sytuację Gminy jako naprawdę ciężką. Pieniędzy starcza tylko na bieżące opłaty. W kasie nie ma żadnych rezerw.
Radny Z. Bachowski zapytał o skuteczniejsze formy egzekwowania zaległych podatków, np. posiłkowanie się komornikiem i zajmowanie zadłużonego mienia. Odpowiedź nie usatysfakcjonowała zainteresowanego. Udzieliła jej skarbnik Gminy: Egzekucja komornicza to ostateczność , a my jako Gmina jesteśmy na „szarym końcu” przy odzyskiwaniu zaległych zobowiązań. Z reguły podatnik zalegający Gminie ma długi również w instytucjach budżetu państwa (ZUS, US). A ci wierzyciele mają w tego typu sytuacjach pierwszeństwo.
Kolejnym punktem obrad sesji była ocena informacji wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Srokowo. Ogólne fakty typu- ilości dzieci i nauczycieli w poszczególnych szkołach, % dowozu dzieci do poszczególnych szkół oraz ilości dzieci dożywianych , zreferowała skarbnik Gminy. Następnie w celu przedstawienia tematu bardziej szczegółowo udzieliła głosu radnej Cz. Gwóźdź. Radna przedstawiła temat bardziej szczegółowo. Wnioski nie napawają optymizmem. Z każdym rokiem mamy coraz mniej dzieci w szkołach. Koszty utrzymania placówek oświatowych są bardzo wysokie. Najwięcej Gmina dopłaca do szkoły w Jegławkach. Optymistyczne jest to, że we wszystkich szkołach mamy wykwalifikowaną kadrę. Stażystów jest niewielu. Uczą głownie dyplomowani nauczyciele mający po 2-3 fakultety.
Wypowiedź p. Gwóźdź nie zadowoliła radnego F. Szepietowskiego . Wg niego radna przekazała informację chaotycznie, zabrakło mu postawionych celów i zadań przekazanych nauczycielom przez dyrektorów poszczególnych placówek. Ponadto radny chętnie by poznał analizę wyników nauczania przygotowaną przez szefów poszczególnych szkół. W odpowiedzi radna Gwóźdź przedstawiła ponownie analizę realizacji zadań oświatowych – tym razem obszernie i bardzo szczegółowo. Radny Szepietowski został „usatysfakcjonowany”. Jednak zwrócił uwagę radnej, że ani on ani pozostali radni nie otrzymali tych obszerniejszych informacji. Stąd wyszło jego zapytanie i stwierdzenie o brakach w danych i chaotycznej analizie.
Po zreferowaniu całości radna Gwóźdź w podsumowaniu podkreśliła, że subwencji oświatowych jest wszędzie (w całym kraju) za mało i to Gmina ma obowiązek dopłacać do uczących się dzieci. W odpowiedzi p. Skarbnik poinformowała, że gmina powinna dopłacać max 25%. Jeśli dopłaca więcej , to jest zła organizacja jednostek oświatowych w Gminie i trzeba coś z tym zrobić. Podobnego zdania była też radna L. Ładziak.
Kolejnym punktem obrad były uchwały o zmianie w wieloletniej prognozie finansowej. Jedna z wypowiedzi p. Skarbnik z pewnością podsumowuje cały punkt 9 sesji:”… Prognozę zamykamy nadwyżką, ale jakby to powiedzieć, tylko na papierze…”.
Punkt 10 obrad sesji przyniósł sporo emocji.
Na zapytanie odnośnie ogrzewania hali sportowej „Śnieżka” Wójt nie mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Obiecał zająć się tematem 2.11. br. Taka odpowiedź nie zadowoliła zainteresowanych.
Podczas poprzedniej sesji wpłynęło pismo dotyczące zasad wynajmowania i użytkowania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi udzieliła p. Sekretarz. Po pierwsze Gmina nie posiada regulaminu użytkowania tego auta. Po drugie autem na stałe dowożone są osoby do szkół do Kętrzyna (2 osoby) i Węgorzewa(1 osoba). Po trzecie stawki za przejazd reguluje wójt Gminy i wynoszą 1,20 zł za km i 20 zł za godzinę postoju. Wówczas radna A. Siewruk zapytała, czy nie ma odgórnego wymogu, aby taki regulamin istniał. Odpowiedziano, iż nie ma.
Kolejną sprawą poruszaną w punkcie 10 obrad było przeczytanie oficjalnego pisma od przewodniczącego ZNP do Wójta Gminy. List poruszał temat niewypłaconych nagród dla nauczycieli. Zwrócono tam uwagę, że złamano ustawę zawartą w Karcie Nauczyciela. Ponadto , aby uniknąć konsekwencji prawnych władze ZNP apelowały o wypłatę należnych nagród. W odpowiedzi p. Skarbnik poinformowała, że żaden przepis nie został złamany oraz, że dyrektorzy szkół znali temat wcześniej i mogli naświetlić temat swoim pracownikom. Nagroda jest uznaniowa, a jeśli w Gminie brak pieniędzy to żadne nagrody nie są wypłacane (jednak dwie jednostki :Zakład Komunalny i GOK, otrzymały nagrody , rzekomo same sobie wypłaciły ). Z. Bachowski zwrócił uwagę, że albo płacimy wszystkim albo nikomu. Pani I. Orynczak (przedstawiciel nauczycieli na sesji) stwierdziła, że jest im (nauczycielom) bardzo przykro, skoro władze naszej Gminy uważają, że oni na nagrody nie zasługują. Inne Gminy traktują nauczycieli bardziej „po ludzku”. Całe grono pedagogiczne jest mocno zbulwersowane. Przecież nie tyle chodzi o pieniądze, co o sposób w jaki nauczyciele są traktowani i to w dniu ich święta.
W trakcie tych przepychanek słownych głos kolejny raz zabrał radny F. Szepietowski. Dla niego dziwne jest, że problem z wypłatą nagród w ogóle istnieje. Nagrody były, są i powinny zostać. Przecież są niemal wpisane w tradycję.
Sprawa ostatecznie nie została rozstrzygnięta. Nauczyciele deklarują, że będą walczyć o swoje, a władze Gminy rozkładają ręce , bo nie mają środków na wypłacenie nagród. Jak zakończy się spór? Pożyjemy, zobaczymy.
Więcej spraw nie było. Sesja zakończyła się o 15:45.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.