SROKOWO-STARA RÓŻANKA, SROKOWO-WĘGORZEWO

Na stronie http://www.zdw.olsztyn.pl/site/index.php?page=132 możemy znaleźć, że remont naszych dróg jest ujęty w planach inwestycji.
Z innych źródeł wiadomo, że rozpoczęcie robót jest planowane na I kwartał 2012 roku.

Inwestycje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
o Projekt II:
Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego:
 etap I: rozbudowa DW nr 592 w m. Bartoszyce wraz z przebudową mostu (ul. Bohaterów Warszawy i Kętrzyńska) (2010 – 2011)
 etap II: rozbudowa DW nr 513 na odc. Pasłęk – Orneta (+ msc. Pasłęk, ul. Steffena, Sprzymierzonych) (2010 – 2011)
 etap III: rozbudowa DW nr 513 na odc. Orneta – Lidzbark Warm.; msc. Orneta, msc. Lidzbark Warmiński razem z ul. Olsztyńską (DW 511) do skrzyż. z DK 51 (2010 – 2013)

 etap IV: rozbudowa DW nr 650 na odc. Kętrzyn (Stara Różanka) – Srokowo (+ msc. Kętrzyn, ul. Bałtycka, Pocztowa, Traugutta) (2010 – 2012)
 etap V: rozbudowa DW nr 650 na odc. Srokowo – Węgorzewo (msc. Węgorzewo do skrzyż. z DK 63 – ul. Jaracza, Zamkowa) (2010 – 2012)

 etap VI: Rozbudowa DW nr 650 na odc. Węgorzewo – Banie Mazurskie (msc. Węgorzewo ul.Targowa, 11 Listopada, msc. Banie Mazurskie) (2010 – 2012)
 etap VII: Rozbudowa DW nr 650 na odc. Banie Mazurskie – Gołdap (msc. Gołdap, ul.Wojska Polskiego i Paderewskiego) (2010 – 2012)

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.