Nowe wieści w sprawie drogi wojewódzkiej nr 650

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego 3 października 2011 dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania kolejne dwa projekty drogowe dotyczące:

– rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z odcinkiem nowego przebiegu na terenie Węgorzewa oraz odcinkiem przez Banie Mazurskie. Łączna długość drogi to 24,6km, wartość projektu blisko 51mln zł, z tego około 46mln zł środki unijne, a wkład własny samorządu województwa to około 5mln zł.
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo (z wyprowadzeniem poza centrum tej miejscowości) – Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami: Bałtycką i Traugutta w Kętrzynie. Wartość projektu około 34mln zł, z tego środki unijne to około 30mln zł, a wkład własny samorządu województwa około 4mln zł.

Z nowych zadań najbardziej zaawansowana – na etapie rozstrzygania przetargu na wyłonienie wykonawcy- jest przebudowa drogi Banie Mazurskie -Boćwinka, Grabowo-Gołdap z ul. Paderewskiego. Rozpoczęcie robót przewiduje się wiosną 2012, zakończenie w I kwartale 2014.
Zakończenie wszystkich wymienionych inwestycji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa, a przygotowywanych dokumentacyjnie od 2008r. przewidywane jest do końca 2014.
Zagrożeniem dla dotrzymania tych terminów mogą być na niektórych odcinkach wymogi środowiskowe oraz protesty organizacji ekologicznych .
Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego przewiduje łącznie:

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk-Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka. Koszt 17,91mln euro, długość 34,32km.
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński wraz z tymi miejscowościami. Koszt 21,95mln euro, długość 37,31km.
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w Bartoszycach. Koszt 4,39mln euro, długość 2,76km.
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka-Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycką i Traugutta w Kętrzynie. Koszt 8,48mln euro, długość 20,2km.
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63. Koszt 8,86mln euro, długość 15,43km.
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z tą miejscowością. Koszt 12,81mln euro, długość 24,6km.
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie-Boćwinka i Grabowo-Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ulica Paderewskiego). Koszt 13,83mln euro, długość 16,04km.

Łączny koszt to 88,23mln euro, zakres rzeczowy 150,9km, w tym północnym ciągu dróg wojewódzkich przebudowano już wcześniej odcinki Bartoszyce-Kętrzyn oraz Boćwinka- Grabowo.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.