XII sesja Rady Gminy Srokowo 30 września 2011 r.

Serdecznie zapraszam na XII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Srokowie.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie za I półrocze 2011r.
7. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie za I półrocze 2011r.
8. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie za I półrocze 2011r.
9. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2011r.
10. Wnioski do budżetu gminy na 2012r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. przyjęcia Statutu Związku Gmin „Barcja”,
11.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Srokowo na lata 2011-2017,
11.3. zmian w budżecie gminy Srokowo na 2011r.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy z dnia 26.08.2011r.
15. Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.