Nowe ułatwienia dla wyborców niepełnosprawnych, nowe obowiązki wójtów i burmistrzów

Według szacunków Rzecznika Praw Obywatelskich około dwóch milionów osób może mieć trudność z udziałem w wyborach w powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Głosowanie korespondencyjne i nakładki na karty wyborcze w alfabecie Braille’a – to nowe udogodnienia, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w oddaniu głosu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i Senatu będzie też można głosować przez pełnomocnika.Oznacza to jednak dodatkowe obowiązki dla wójtów ,burmistrzów, prezydentów miast oraz Państwowej Komisji Wyborczej – zwiększa się lista wytycznych ministerstwa dotyczących usprawnień dla niepełnosprawnych i starszych m.in. o:
1) obowiązek zniwelowania progu do max. 5 mm;
2) oświetlenie punktowe w miejscu głosowania;
3) organizację co najmniej jednego miejsca głosowania dla osób niepełnosprawnych;
4) zapewnienie urny nie wyższej niż 1 m;
5) umieszczenie obwieszczeń urzędowych na wysokości 0,9 m mierzonej od dolnej krawędzi obwieszczenia do posadzki
Wysokie progi przy drzwiach wejściowych oraz brak podjazdów i wind to najczęstsze bariery architektoniczne, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością wejście do lokalu wyborczego określanego jako „dostosowany do ich potrzeb”. Ale można znaleźć jeszcze:brak miejsc parkingowych dla samochodów kierowców z niepełnosprawnością, niefunkcjonalne podjazdy (np. zbyt strome, bez barierek), a także wąskie przejścia okalające budynek.

W naszej gminie lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się w:
1.Szkoła Podstawowa w Solance -obwód nr 2 (Chojnica , Młynowo, Solanka, Szczeciniak, Dolny Siniec, Kąty, Nowa Różanka, Różanka, Rypławki, Siniec, Sińczyk, Siniec Cegielnia)
2.Dom Kultury w Srokowie, pl Rynkowy 14 – obwód nr 3 (Leśniewo, Księży Dwór, Kaczory, Leśny Rów, Lesieniec, Pyszki, Rybakowo, Złote Pole, Podlasie, Silec, Siemkowo, Silecki Folwark, Jankowice, Niedziały, Pieczarki, Sówka, Srokowski Dwór, Suchodoły, Wysoka Góra, Srokowo) – Srokowski Dom Kultury został także wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.