Rozstrzygnięcie konkursu „Małe projekty” LGD9

Na posiedzeniu Rady Związku Stowarzyszeń LGD9, które odbyło się 8 sierpnia 2011r. członkowie Rady dokonali oceny 22 wniosków złożonych w ramach działania „Małe projekty”, PROW 2007 – 2013, oś 4 LEADER, pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
Na liście rankingowej znalazły się następujące projekty zgłoszone przez mieszkańców naszej gminy. Gratulacje!

I.ALICJA PREWEDA,Wilczyny 7 ,11-420 Srokowo
PESEL: 54102207760 NIP: 7421332039
„NATURA MAZUR” – PLENER MALARSKI WILCZYNY 2012Promowanie i ochrona unikalnego środowiska naturalnego i przestrzeni kulturowej terenu gminy Srokowo – poprzez organizowanie cyklicznych plenerów malarskich oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, 24 793,00 zł
Promowanie i ochrona unikalnego środowiska naturalnego i przestrzeni kulturowej terenu gminy Srokowo – poprzez organizowanie cyklicznych plenerów malarskich oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

II. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn”, Kąty 8A, 11-420 Srokowo
REGON: 280617574 NIP: 7422238590
Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Sińcu
Podniesienie jakości życia mieszkańców, tworzenie miejsca atrakcyjnego dla turystów poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, integrowanie się lokalnej społeczności poprzez czynny udział w projekcie, kwota 25 000,00 zł
Podniesienie jakości życia mieszkańców, tworzenie miejsca atrakcyjnego dla turystów poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, integrowanie się lokalnej społeczności poprzez czynny udział w projekcie
Remont lokalu przeznaczonego na świetlice w Kątach
Remont budynku gospodarczego z udziałem mieszkańców wsi w celu zapewnienia im miejsca dającego możliwość spotkań na zebraniach okolicznościowych itematycznych, oraz dzieciom i młodzieży miejsca spędzania wolnego czasu,25 000,00 zł
Remont budynku gospodarczego z udziałem mieszkańców wsi w celu zapewnienia im miejsca dającego możliwość spotkań na zebraniach okolicznościowych i tematycznych, oraz dzieciom i młodzieży miejsca spędzania wolnego czasu.
Rewitalizacja cmentarza w Sińcu
Zapoznanie mieszkańców Sołectwa z historią miejscowości, szanowanie miejsca pochówku dawnych mieszkańców Sołectwa, uściślenie więzi Polsko – Niemieckie, poprzez poszukiwanie grobów ich przodków. Polepszenie wizerunku wsi i jej promocja za granicą, 25 000,00 zł
Zapoznanie mieszkańców Sołectwa z historią miejscowości, szanowanie miejsca pochówku dawnych mieszkańców Sołectwa, uściślenie więzi Polsko – Niemieckie, poprzez poszukiwanie grobów ich przodków. Polepszenie wizerunku wsi i jej promocja za granicą

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.