Fundusze Sołeckie – szkolenie dla gminy Srokowo

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn” oraz Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9 przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów mają przyjemność zaprosić mieszkańców wsi, liderów, sołtysów, członków rad sołeckich i członków organizacji pozarządowych działających na wsi, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (radni, pracownicy urzędu, wójt/burmistrz) oraz wszelkie środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich z terenu gminy Srokowo, na bezpłatne szkolenie w trakcie którego zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
– Ogólne uwarunkowania prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego;
– Istota gminnego fundusz sołeckiego w świetle uregulowań prawnych; .
– Tryb tworzenia funduszu sołeckiego – konsekwencje naruszeń;
– Finansowanie zadań ujętych w funduszu sołeckim a budżet gminy; .
– Powiązanie funduszu sołeckiego ze strategią rozwoju gminy;
– Fundusz sołecki jako jeden z instrumentów finansowania strategii rozwoju wsi
– Komplementarne źródła finansowania zadań ujętych w strategii rozwoju.

W trakcie szkoleń uczestnicy mają także okazję w sposób praktyczny zapoznać się np. ze sposobem przygotowania wniosku do wójta/burmistrza czy przygotowaniem i wdrożeniem rocznego planu wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.
Celem szkoleń jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego.
Szkolenie przeprowadzi profesjonalnie przygotowany trener, otwarty i chętny do świadczenia fachowych usług doradczych w zakresie realizacji zadań na terenach wiejskich w ramach dostępnych instrumentów finansowych pochodzących z funduszy sołeckich.

Termin szkolenia: 2 września 2011, od 11.00 do 16.00 w Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie ul. J.Bema 14 (sala kameralna – na górze) Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 26 sierpnia 2011 mailowo: blusztyn@gmail.com albo telefonicznie: 601 699 844 lub 698 180 900 Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec B L U S Z T Y N Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich Dewiza firmy Fundusz sołecki bezpłatne szkolenie paski

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.