X sesja Rady Gminy Srokowo

29 lipca 2011r. o godzinie 13:00 odbyła się X Sesja Rady Gminy
Porządek obrad:
1. Otwarcie X sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Interpelacja i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1 – przyjęcie do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” oraz upoważnienie Wójta Gminy Srokowo do zaciągania zobowiązań na realizację projektu w ramach Priorytetu IX, działanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4.2 – zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2011 – 2017,
4.3 – zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2011r.
4.4 – Przystąpienie Gminy Srokowo do porozumienia z Województwem Warmińsko –Mazurskim, dotyczącego realizacji zadania publicznego pod nazwą „Remont chodnika na ulicy Barciańskiej w miejscowości Srokowo o długości 255 m w ciągu drogi powiatowej Nr 1725N Barciany – Srokowo po lewej stronie”,
4.5 – udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadania pod nazwą „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych, zawierających odpady niebezpieczne, zlokalizowanych na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
6. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
7. Zamknięcie X sesji Rady Gminy Srokowo.
Ad 3 Radny Staruch Bogusław zgłosił sprawę podmycia i zapadania się mostu. Pan Wójt odpowiedział, że zgłoszą sprawę do Rejonu Dróg.
Ad. 4.4 –Porozumienie polega na tym, że „powiat” da materiały, zaś nasza gmina zakupi piach, cement i położy chodnik.
W końcu mieszkańcy z ulicy Barciańskiej doczekają się chodnika.
Ad 4.5 Udział naszej gminy to 3000zł na usunięcie mogielnika w miejscowości Siniec.
Mimo, że zapowiadała się krótka sesja to w punkcie 6 było poruszonych wiele spraw.
– na otwarcie Sezonu Kultury Ukraińskiej będzie dotacja z UG w wysokości 7000 zł oraz z GOK 3000zł,
Rozpatrywano też sprawy:
– prośby stowarzyszenia „Omet” o finanse na płace dla trenera piłki nożnej,
– problem z utworzeniem i rejestracją, wyposażeniem w stroje, buty drużyny młodzieżowej,
– problem z utrzymaniem boiska,
– zastanawiano się nad sposobem zdobycia finansów na płace dla trenera.
Mieszkanka Sińca wraz z Sołtysem zgłaszali sprawy wycieku szamba, braku odpowiedzi na pismo skierowane do wójta.
Radna Czesława Gwóźdź zgłaszała sprawę braku promocji, gadżetów, które osoby przybywające do nas mogliby otrzymać, czy też kupić. Potrzebne jest też (wcześniej już był planowany zakup) WC. Na ulicy Kwiatowej wyciek wody.
Na ulicy Kętrzyńskiej po remoncie wycieku pozostał dół. Podczas przejazdu pojazdów przez to zagłębienie w pobliskim domu wszystko się trzęsie.
Radna Stolarczyk Marzena prosiła o pożyczenie kosiarki lub też okoszenie traw, szczególnie, że w najbliższym czasie spodziewają się grupy młodzieży z Niemiec, z którymi będą porządkować cmentarz.
Zgłoszono też sprawę przeanalizowania czasu pracy na „Orliku” . Może tam są rezerwy, które będzie można wykorzystać do zatrudnienia trenera PN.
Radna Szkudlarek poruszyła sprawę warunków korzystania z Internetu ( Kosakowo i Solanka otrzymały niedawno komputery.
Radny Pawłusewicz Józef zapytał, czy jest przewidziane dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych.
Radna Stadnik Anna zgłaszała, że nie palą się lampy w Bajorach.

4 komentarze
  1. “Remont chodnika na ulicy Warciańskiej w miejscowości Srokowo (…)”. A gdzie ta ulica? ;/ Pewnie chodzi o Barciańską ;P
    Echhh te literówki…

  2. A tak poza tym, to miło, że w końcu na Barciańskiej zostanie dokończony ten chodnik, bo teraz To co jest to straszy ludzi i na pewno dokucza mieszkańcom tej ulicy. Tylko jedno pytanie się nasuwa, czemu to musi zawsze TYLE trwać. Ten chodnik, jak kojarzę, to jest robiony od dobrych kilku lat, po kawałku…

  3. Sprawa napraw cieknących rur pod świeżo położonymi dywanikami to przykład niegospodarności. Pieniądze wywalone w błoto – dywanik na Wileńskiej poryty, na Kętrzyńskiej poryty, na Kwiatowej poryty. Zostają dziury przysypane piachem, który zaraz wypłucze deszcz. A pod spodem te same stare rury wodociągowe. Trochę to przypomina scenki rodem z filmów Bareji.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.