Tegoroczni maturzyści – stypendyści Srokowskiego Stowarzyszenia “Sukces Każdego Dziecka”

http://www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html

Przed złożeniem wniosku on line potrzebna jest rekomendacja stowarzyszenia. Srokowskie Stowarzyszenie będzie rekomendowało swoich stypendystów ze szkół średnich, tegorocznych maturzystów.

Stypendia na I rok – aplikowanie w Segmencie II
PROFIL KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM W SEGMENCIE II
Aby ubiegać się o stypendium musisz:
• być maturzystą z 2011 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 970 zł netto, lub 1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
• posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski będą składane on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2011r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2011/2012 – Segment II, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
• kserokopię świadectwa dojrzałości,
• zaświadczenie o przyjęciu na studia,
• dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2011 r.,
• dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.
Termin składania wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2011r.
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2011r. (liczy się data stempla pocztowego).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.