PRZETARG NA SPRZĘT ROLNICZY

WÓJT GMINY SROKOWO

ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż n/w sprzętu rolniczego:

(Dane sprzętu podaję w skrócie w stosunku do pisma Wójta Gminy Srokowo – R.W.)

  1. Ciągnik marki Zetor 12145, r. prod. 1990 – cena wywoławcza 19.700,- zł
  2. Kombajn Bizon  Z 056.5 r. prod. 1990 – cena wywoławcza 28.900,- zł
  3. Kombajn Bizon Z056/3 r. prod. 1992 – cena wywoławcza 41.900,- zł
  4. Rozrzutnik obornika 1 PTU-4,0 r. prod. 1985 –  cena wywoławcza 3.600,- zł
  5. Rozrzutnik obornika 1 PTU-4,0 r. prod. 1985 – cena wywoławcza 3.800,- zł
  6. Pług zawieszany 4-skibowy, Typ: U 036/1 – cena wywoławcza 1.300,- zł
  7. Brona 5 polowa – cena wywoławcza -2.300,- zł
  8. Kultywator zawieszany U418/1 – cena wywoławcza 1.100,- zł
  9. Przyczepa wywrotka F 12,5 R. – cena wywoławcza 3.130,- zł

 

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2011r. o godzinie 11-ej w siedzibie Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, pokój nr 9.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% w pieniądzu w terminie do 12 lipca 2011r. do godziny 1030 w kasie Urzędu Gminy Srokowo.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia sprzętu rolniczego, płatną przed jego wydaniem. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Zbywający, w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu, sporządzi z nabywcą umowę kupna-sprzedaży i wystawi fakturę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie uiści ceny nabycia, ustalonej w drodze przetargu w terminie podanym w zawartej umowie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Oględzin sprzętu można dokonać w terminie uprzednio uzgodnionym ze zbywającym.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie, przy ul. Węgorzewskiej nr 7 , tel. (89)753 40 49

                                                                                          Wójt

                                                                       inż. Franciszek Andruszkiewicz

                                                                   Sołtys Sołectwa Srokowo-Regina Wieczorek

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.