IX sesja Rady Gminy Srokowo 29 czerwca 2011r. o godz. 12:00

 

29 czerwca 2011r. o godz. 12:00
w sali Nr 11 Urzędu Gminy Srokowo
odbędzie się IX sesja Rady Gminy Srokowo


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Srokowo i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Srokowo o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza sprawozdania finansowego jednostki i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Srokowo za 2010r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Srokowo za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Srokowo.
9. Informacja o stanie dróg w gminie Srokowo.
10. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarka odpadami.
11. Ocena działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1 określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości gminy Srokowo na lata 2011-2015,
12.2 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Srokowo na lata 2011-2015,
12.3 zmian w budżecie gminy Srokowo na 2011r.,
12.4 powołania komisji doraźnej,
12.5 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy
14. Przyjęcie protokołu Nr VIII)2011 z dnia 27 maja 2011r.
15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
16. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Srokowo.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.