Wnioski mieszkańców z sesji Rady Gminy 31.01.2011

(…)Radna Czesława Gwóźdź – chciałam zapytać pana Wójta, co z mieszkaniem po Pani Wróblewskiej, bo są osoby nim zainteresowane, jak również co z lokalem po stowarzyszeniu przy Placu Rynkowym? Następną sprawę otrzymałam od rodziców, taki żal, że dzieci, uczniowie nie są dowożeni na zawody sportowe międzyszkolne, a ostatnio zbulwersowała ich sprawa dowozu na Jasełka do Kętrzyna. Komisja czekała tylko na Srokowo, dzieci i nauczyciele bardzo się denerwowali i pojechali dopiero po rozwiezieniu dzieci po szkole, było bardzo późno i występowali na końcu, komisja specjalnie na nich czekała.

Pan Tadeusz Siewruk zgłosił dwie sprawy do załatwienia: oświetlenie uliczne w Jegławkach – dwie lampy, przy drodze do Wilczyn, 2 i 3 krótko świecą, szybko gasną, druga sprawa jadąc do Skandławki od strony Jegławki, za hydrofornią jest ciągły wyciek wody, nawet w mróz stała woda.

Pan Doktór Daniel, członek Zarządu Fundacji Jeziora Oświn, mieszkaniec Wyskoku zwrócił się do Wójta z prośbą o przedstawienie sprawozdania z tegorocznego odśnieżania, które było katastrofalne, a w zasadzie go nie było, czy według jakiego klucza odśnieżano, bo w Wyskoku 14 dni nie było pługa. Pojawił się później pług z Rejonu Dróg tylko na podstawie prywatnych koneksji, ale i tak nie uzdatnił drogi do przejeżdżania, bo terenowy samochód nie mógł przejechać. Ten rok zamykamy, ale jakie rozwiązanie widzi Pan Wójt w przyszłym roku, może będzie jakaś strategia, czy koncepcja wynajęcia pługa miejscowego, podpisania jakiejś umowy z rolnikami, którzy by to zadeklarowali.
Proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie jest awanturnictwo z mojej strony, ale bardzo poważna sprawa. Tak samo jesteśmy mieszkańcami gminy, tak samo płacę podatek, to, dlaczego mamy być tak traktowani. 14 dni to gruba przesada, bo gdyby zachorowało dziecko, to nie możliwości dojazdu pogotowie. Chciałbym, żeby Pan Wójt tę sprawę wyjaśnił. Mam jeszcze jedno pytanie do Pana Wójta, dlaczego z pieniędzy gminy, bo w tej sprawie jestem rozeznany dokumentacją z gminy, są ponoszone koszty decyzji Pana Wójta, które w tym przypadku nie do końca były przemyślane. Mówię o przypadku uszkodzenia drogi brukowej na Wyskoku do granicy, kiedy rozbicie tamy bobrów zmyło drogę. Pan Wójt wydelegował wtedy ciągnik i wywrotkę do naprawiania. Na dzień dzisiejszy jestem po rozmowie z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, nie było żadnej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska, nie było żadnej zgody na rozbicie tam bobrowych. Decyzję podjął Pan Wójt, była Policja, która wyjaśniała tę sprawę, a koszty ponosi cała gmina. Gdy słyszymy opinie, że nie ma pieniędzy na odśnieżanie, to pytam się, czy takie nietrafione, nieuzasadnione decyzje na przyszłość powinny mieć miejsce. Ta sprawa była w 2009r., ale ciągnęła się bardzo długo, ponieważ po zawiadomieniu o przestępstwie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody nie wpłynęła żadna odpowiedź. Pan Wójt wie, o co chodzi. Prosiłbym, żeby Komisja Rewizyjna zajęła się przeanalizowaniem tej sprawy od strony finansowej, dlaczego gmina ma ponosić tego rodzaju koszty, kiedy tych pieniędzy nie ma za dużo.

Wójt Gminy Franciszek Andruszkiewicz – mieszkanie po Pani Wróblewskiej, komisja aktualnie analizuje sytuację mieszkaniową osób, które złożyły wnioski o najem tego mieszkania, lokal przy Placu Rynkowym jest wystawiony do sprzedaży w drodze przetargu. Jeśli chodzi o dowóz na Jasełka, to dysponujemy transportem takim, że w czasie dowozu i odwozu dzieci ze szkoły nie jesteśmy w stanie dowieźć tak dużej ilości dzieci dodatkowym transportem. Pan dyr. Kozicki może ustosunkuje się do tego. Co do odpowiedzi dla Pana Doktora, to odpowiem na piśmie.

Dyrektor Bogusław Kozicki poinformował, że uczniowie wzięli udział w Jasełkach, wystąpili jako ostatni, komisja czekała na Srokowo, stało się w miarę dobrze płynność Jasełek była zachowana.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Staruch w odpowiedzi na sugestię Pana Doktóra, powiedział, że jedynie Rada Gminy może zlecić kontrolę dla Komisji Rewizyjnej.

Pan Doktór Daniel – to składam wniosek do Rady, do Pana Przewodniczącego, żeby poprosić o wyjaśnienie. Moja opinia nie jest tylko moją opinią, ale również 8 osób, które mieszka w mojej miejscowości. Przygotowujemy listę zapytań, dzisiaj tylko dwie sprawy pilotażowo, tych spraw jest więcej, nieprawidłowości mamy sporo. Tych pytań będzie więcej. Z tego, co się orientowałem nie wszyscy mieszkańcy, ale i nie wszyscy radni o pewnych nieprawidłowościach mają wiedzę. Nie dalej jak dwa tygodnie temu zostały wycięte drzewa, przy drodze na wieżę Bismarca. Tłumaczenie gminy było takie, gdy pytał konserwator przyrody, wycinaliśmy tylko konary, kiedy wycięte są olbrzymie pnie. Drzewa zostały wywiezione, więc nie można zrobić żadnej ekspertyzy, przynajmniej jedno z drzew było zasiedlone chronionym gatunkiem ptaków, gdzie zadania ochrony nad tym gatunkiem są nadrzędne nad celami gospodarczymi. Jeżeli to zostanie udowodnione, że to drzewo było zasiedlone, to nasza gmina poniesie konsekwencje finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Doktóra o złożenie tych zapytań na piśmie.

treść zawarta w protokole z sesji z dn. 31.01.2011 r z zasobów BIP  – link  http://bip.warmia.mazury.pl/srokowo_gmina_wiejska/163/139/Protokoly_z_sesji/

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.