WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 W dniu 3 kwietnia 2011r. odbędą się wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.

Terminarz przedstawia się następująco:

najpóźniej w dniu 11.01.2011 – podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów;

najpóźniej w dniu 3 lutego 2011r. – wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby;

–  najpóźniej w dniu 4 marca 2011r. – sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej;

najpóźniej w dniu7 marca 2011r. – powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej;

najpóźniej w dniu9 marca 2011r. – przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej;

najpóźniej w dniu 11 marca 2011r. -podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe;

najpóźniej w dniu 18 marca 2011r. – powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

– przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej;

– najpóźniej w dniu 14 marca 2011r. – zgłszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania;

najpóźniej w dniu 20 marca 2011r. -wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej;

– najpóźniej w dniu 24 marca 2011r. – podanie do wiadomości członków izby rolniczej listyu kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych;

do godz.24:00  2 kwietnia 2011r. – dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej;

do godz.24:00  2 kwietnia 2011r. – przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym;

– godz. 8:00 – 18:00  3 kwietnia 2011r. – GŁOSOWANIE

– najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2011r.– zwołanie przez zarządizby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby;

– najpóźniej w dniu 15 maja 2011r. – zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń.

+

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.