Zmiany w POKL od 1 stycznia – szkolenie

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie nt.”Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w 2011 roku“.

Szkolenie odbędzie się:

– 26.01.2011 w Ełku (zgłoszenie on-line pod linkiem: http://elk.roefs.pl/Trainings/exeDefault/?id=6482 )

– 31.01.2011 w Giżycku (zgłoszenie on-line pod linkiem: http://elk.roefs.pl/Trainings/exeDefault/?id=6483 )

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe “Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki”. W z wiązku z tym, od tego dnia wszystkie wydatki ponoszone w projektach reazlizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi.

Zagadnieniami poruszanymi na szkoleniu będą:
•    Najważniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków:
– Przejrzystość i konkurencyjność wydatków,
– Zasada efektywnego zarządzania finansami,
– Koszty związane z zatrudnieniem personelu,
– Koszty pośrednie rozliczne ryczałtem,
– Koszty zarządzania,
– Pilotażowe wprowadzenie stawek jednostkowych,
– Reguła proporcjonalności,
– Inne zmiany.
•    Najważniejsze zmiany zasad dokonywania wyboru projektów.
•    Zmiany zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
•    Zmiany instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
•    Nowa wersja 6.4. Generatora Wniosków Aplikacyjnych
•    Jak przydaje się logika projektowa w nowym wniosku? Uwagi praktyczne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
– organizacje pozarządowe
– szkoły i placówki edukacyjne
– jednostki samorządu terytorialnego
– ośrodki polityki społecznej (m.in. MOPS, GOPS, PCPR,  DPS) 

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.