Gmina Srokowo też ma w tym udział.

Na tej stronie, której link podałam wyżej można znależć ten wpis.

W Naszej Gminie realizowany był projekt “Młodzieżowy przewodnik florystyczny” oraz wniosek złożony w zeszłym roku ale będzie realizowany w obecnym – “Tajemniczy świat owadów”.

 

Warmia i Mazury otrzymają 240 mln zł premii! 


Szanowni Państwo,

z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż województwo warmińsko-mazurskie otrzyma największą pulę pieniędzy, bo aż 240 mln zł (ponad 60 mln euro) z Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach PO KL. Taką informację podało w dniu 10 stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
To nagroda za najlepsze wydatkowanie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2010. Dodatkowe pieniądze dostanie jedynie osiem województw. Za nami są województwa zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko – pomorskie, świętokrzyskie i lubelskie.To naprawdę bardzo dobra wiadomość oraz ogromny sukces w głównej mierze projektodawców, beneficjentów realizujących projekty oraz ich uczestników. Duża w tym zasługa także Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i kadr administracji odpowiadających za realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

PO KL to finansowany przez Unię Europejską strumień środków pomocowych przeznaczonych na budowanie wysokiej jakości kadr, wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia i ograniczanie wykluczenia społecznego. W województwie warmińsko-mazurskim największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszą się działania dotyczące szeroko pojętej edukacji – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów, a także projekty związane z powstawaniem nowych i utrzymywaniem zagrożonych likwidacją przedszkoli i punktów przedszkolnych przede wszystkim na terenach wiejskich.

Do tej pory, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 5 tyś. ludzi dostało pieniądze na uruchomienie własnej firmy, ponad 1000 przedsiębiorstw zorganizowało szkolenia dla pracowników oraz powstało co najmniej 17 tyś. nowych miejsc pracy.

Zatem przyznana premia pozwoli zwiększyć kompleksowe wsparcie w poszczególnych obszarach realizacji PO KL zaplanowanych do realizacji w przyszłych latach, co mamy nadzieję zaprocentuje poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej na Warmii i Mazurach.

Od roku 2007 wdrożyliśmy w gospodarkę naszego województwa ponad 770 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cała przewidziana na lata 2007 – 2013 kwota przekracza 1,3 mld zł, a już niebawem ma się powiększyć o kolejne 240 mln zł.

 

http://efs.warmia.mazury.pl/?other=1&name=news_read&id_news=498

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.