Ile zarabiają radni?

Ile zarabiają radni?  Wysokość diet obowiązująca w Gminie Srokowo na obecną chwilę:

Przewodniczący Rady Gminy – 1276 zł miesięcznie

w-ce przewodniczący Rady Gminy  (mamy 2 w-ce przewodniczących), każdy przewodniczący komisji stałej w Radzie –  574,20 zł miesięcznie

radny – 446,60 zł miesięcznie

Ustawodawca zwolnił z opodatkowania diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł.

W celu umożliwienia brania udziału w pracach organów samorządowych radnemu przysługuje zwolnienie od pracy zawodowej. Ustawa nie gwarantuje jednak radnemu prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia. Wynagrodzenie ma rekompensować dieta radnego

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.