II sesja Rady Gminy

 

13 grudnia 2010 r o godz 14 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyła się II sesja Rady Gminy Srokowo. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji radni uczestniczyli w szkoleniu dot. funkcjonowania samorządów terytorialnych – szkolenie przeprowadził radca prawny obsługujący Urząd Gminy.

Po rozpoczęciu odbyło się ślubowanie radnej, która nie była obecna na I sesji. Z porządku obrad usunięto punkt – informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym – Wójt z powodu choroby był nieobecny.

Podczas interpelacji i zapytań radnych rozwinęła się dyskusja dot. odśnieżania terenu gminy. P.Gwóźdź zapytała o to czy istnieją priotytety przy odśnieżaniu konkretnych ulic w Srokowie. Kierownik Zakładu Komunalnego odpowiedział, że sytuacja jest ciężka w całym kraju, pracownicy mają wydłużony czas pracy i robią co mogą. Na pytanie o to, kto odśnieża chodnik przy ul. Kętrzyńskiej i Szkolnej odpowiedział, że powinien robić to Powiatowy Zarząd Dróg a nie Zakład Komunalny w Srokowie. Radna Iwona Szkudlarek zapytała o możliwość podpisania umów z rolnikami z gminnych wsi, którzy mogliby odśnieżać drogi gminne na zasadach umów-zleceń. Kierownik Zakładu Komunalnego uznał ten pomysł za godny rozważenia (dop.autora – w sąsiedniej gminie takie rozwiązanie funkcjonuje od wielu sezonów). Pracownicy UG zwrócili uwagę na to, że właściciele posesji powinni dbać o odśnieżanie chodników przy swoich posesjach – czego nie robią a gmina nie ma możliwości prawnych aby ich do tego zmusić. Radna p.Anna Stadnik powiedziała, że w tym dniu dzieci z Kałek nie dojechały na zajęcia szkolne.

Podczas omawiania uchwał, nad którymi radni głosowali radny Bogdan Staruch zapytał p.Skarbnik, dlaczego tak często wracają do poprawek uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która je obligatoryjnie zatwierdza.

Radni zatwierdzili uchwały;

  • w sprawie Gminnego Progr. Ds Profilaktyki i Rozw.Probl.Alkoh. – w budżecie zaplanowano na te działania 35 500 zł – pracownicy UG zdali sprawozdanie z sytuacji w gminie:34 interwencje w rodzinie, 3 wnioski do Komisji ds Rozw.Probl.Alkoholowych, 1 mandat karny za spoż. napojów alkoh. w miejscu publ., 18 nietrzeźwych zatrzymanych za kierownicą, 21 założonych ‘Niebieskich Kart’, 5 wniosków o ukaranie za zakłócanie porządku przez nietrzeźwych, W GOK w Srokowie działa punkt konsultacyjny – terapeuta w 2010 roku udzielił 198 porad i sesji
  • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – w budżecie zaplanowano na te działania 7000 zł, pracownicy UG stwierdzili, że w gminie i gminnych szkołach (po przeprowadzeniu wywiadów) problem nie występuje, dzielnicowy podkreślił, że sprawy te są wyjątkowo trudne do udowodnienia.

 

Radna Lucyna Ładziak złożyła zapytanie o obietnicę Wójta w sprawie wykonania świetlicy w Solance, którą obiecał sfinansować z rezerwy budżetowej – obietnica padła na spotkaniu z mieszkańcami przed wyborami – p.Skarbnik wyjaśniła, że rezerwa ta nie może być przeznaczona na w/w świetlicę, ponieważ została założona na inny cel.

Radna Wiesława Pociej złożyła wniosek o wyznaczenie miejsca na stół bilardowy, który znajduje się na sali gimnastycznej w Gimnazjum. Radna p.Gwóźdź zwróciła uwagę na brak świetlicy w Srokowie – dzieci w godz. Popołudniowych nie mają gdzie się podziać.

W wolnych wnioskach mieszkaniec gminy p. Dariusz Ślubowski zawnioskował, aby przesunąć tablicę ogłoszeniową Rady Gminy przed kamienny murek, ponieważ starsi ludzie mają problem z jej czytaniem, powiedział także o braku wystarczającej ilości ławeczek na terenie Srokowa oraz niedostatecznym informowaniu mieszkańców o terminie i miejscu sesji Rady Gminy.

Na sesji gościł także przedstawiciel Straży Granicznej, który zadeklarował chęć współpracy z samorządem nasze gminy.

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.