Ostatnia sesja Rady Gminy w kończącej się kadencji

 10.11.2010 r w „sali lustrzanej” GOK w Srokowie odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w kończącej się kadencji. Następna zbierze się już po wyborach.

Po oficjalnym początku Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który obejmował ważne punkty:

  • przyjęcie uchwały w sprawie przekształcenia obecnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Srokowie.

Radca prawny Urzędu Gminy wyjaśnił krótko, że zmiana przepisów rządowych nakłada na Gminy obowiązek przekształcenia obecnych zakładów gospodarki komunalnej w nowe twory, które mogą mieć 3 formy do wyboru: spółki prawa handlowego, samorządowe zakłady gospodarki komunalnej lub oddzielne referaty przy urzędach gmin. Radca zaapelował do radnych o przyjęcie przestawionej uchwały na obecnej sesji z racji bardzo krótkiego czasu jaki pozostał do końca roku – od 01.01.2011 r zakład ma funkcjonować

w nowej formie.

W ramach dyskusji nad uchwałą radni zadali tylko 3 pytania:

– jak pogodzić termin wykonania zadania z okresem wypowiedzeń dla pracowników – odpowiedziano, że likwidacja z winy pracodawcy zapewnia pracownikom odprawy zg. Kodeksem Pracy,

– jak będzie nazywać się nowy zakład – odpowiedziano, że Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej

– czy pracownicy likwidowanego zakładu, którzy mają prawo w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o likwidacji wypowiedzieć się, czy chcą pracować w nowym zakładzie mają dość informacji o przyszłych warunkach zatrudnienia ( projekt uchwały nie zawiera statutu nowego zakładu) – odpowiedziano, że pracownicy będą wynagradzani wg tabel wynagrodzeń pracowników samorządowych

Nie było pytań o ekonomiczne uzasadnienia wyboru tego rodzaju formy zakładu, nie było dyskusji o tym, co dają inne formy np. spółka prawa handlowego, nie było pytań o możliwościach i ograniczeniach jakie narzuca przepis rządowy, nie było pytań od kiedy trwają prace w Urzędzie Gminy nad projektem i jakie argumenty zdecydowały, że Urząd Gminy wybrał taką a nie inną formę przekształcenia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nad statutem nowego zakładu będą radzić już nowi radni.

  • Przyjęcie uchwały o Wieloletnim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tzn ze stowarzyszeniami w Srokowie – Sekretarz poinformował, żew czasie ogłoszonych konsultacji z zainteresowanymi organizacjami nie wpłynęły żadne uwagi do projektu tego planu – uchwała przyjęta została jednogłośnie.
  • Przyjęcie uchwały o Rocznym Programie Współpracy gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi – dwie osoby spoza Rady Gminy – Sołtys Srokowa i mieszkaniec złożyli zastrzeżenia – informacja o projekcie rocznego planu dofinansowania stowarzyszeń została podana do wiadomości na 5 dni przed zatwierdzeniem tego projektu przez radnych. Jednaz radnych zwróciła uwagę, że zwyczajowo prezesi stowarzyszeń zapraszani byli na spotkania do Urzędu Gminy, w tym przypadku informację o przyjmowaniu uwag do projektu można było znaleźć tylko w internecie.

Uchwała została przyjęta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.

  • Uchwała o przesunięciu pieniędzy na refundację akcyzy dla rolników, na celowe zasiłki okresowe i pomoc w naturze, za spis powszechny oraz na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli (wynik. z ustawy rządowej) – przyjęta jednogłośnie.

 

  • W trakcie sesji zgłoszono jedną interpelację – prośba o umożliwienie korzystania z „Orlika” osobom grającym w profesjonalnym obuwiu tzw „korkach” – dotychczas regulamin zabraniał tego, Wójt poprosił o oficjalny wniosek, regulamin „Orlika” będzie zmieniony.

 

Po przerwie nastąpiła część podsumowująca pracę obecnej Rady. Spotkanie zakończył oficjalny obiad w kawiarni „Avista”.

2 komentarze
  1. Trochę szkoda ,że nasi radni tak lekko podchodzą do tak ważnych spraw dla naszaej gminy.Czy naprawdę nazwa zakładu to najistotniejsza rzecz? Mam nadzieję , że wybierzemy radnych , którym będzie zależało bardziej… na wszystkim.

  2. mam nadzieję, że nowi radni przeczytają tekst powyżej i wyciągną wnioski – brak dyskusji w tak ważnych sprawach wystawia świadectwo odchodzące radzie, oby nowi nie powielali takich zachowań

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.