Autor: prywatny

Zestawienie wykonania funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach – stan na koniec sierpnia 2017 r.

We wrześniu 2017 r. odbyły się we wszystkich sołectwach zebrania sołeckie, na których mieszkańcy zaplanowali wydatkowanie funduszy sołeckich na [...]

Słów kilka od radnego po zebraniu wiejskim w Srokowie

W dniu wczorajszym t.j 19 września 2017r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu: 1. przekazania mieszkańcom sprawozdania sołtysa z realizacji [...]

Do 8 września 2017 r. można złożyć wniosek o dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków

Mieszkańcy naszej gminy, którzy w najbliższym czasie nie mogą liczyć na przyłączenie swoich posesji  do gminnej sieci kanalizacyjnej, mają okazję [...]

„Razem dla Silca” robią „Naszą przestrzeń”

Grupa zaangażowanych mieszkańców Silca postanowiła powalczyć o stworzenie w swojej wiosce ogólnodostępnego miejsca do odpoczynku. Znalezienie [...]

Dokumenty dotyczące kontroli RIO pojawiły się na stronie internetowej naszej gminy

Na sesji w lutym br. ze strony radnych padło pytanie o wyniki kontroli, którą w II połowie 2016 r. przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w naszej [...]

Prezenty-niespodzianki w srokowskim wydaniu

Przyszła zima, co pewnie wszyscy widzą. Ale to nie jest ta tytułowa niespodzianka, ponieważ zima przychodzi co roku i wszyscy rozsądni ludzie powinni być [...]