Rozwiązywać czy nie rozwiązywać?

Już od 1 lipca 2013 r. będziemy ponosić opłaty za wywóz nieczystości na nowych zasadach – nie będziemy już otrzymywać faktur z naszej „Komunalki”. Jak informowali przedstawiciele Mazurskiego Międzygminnego Związku „Gospodarka Odpadami”, będziemy zobligowani do wnoszenia opłaty na indywidualny nr konta, który zostanie nam przydzielony w systemie ewidencji klientów.

Od jakiegoś czasu media przypominają, że czas wypowiedzieć istniejące umowy na wywóz nieczystości, ponieważ zwyczajowo okres wypowiedzenia takich umów to 3 miesiące. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje jednak tego, jak i kiedy mamy rozwiązać umowy z dotychczasową firmą, która odbierała od nas odpady. Zgodnie z prawem są to umowy cywilnoprawne i sposób ich rozwiązania określa kodeks cywilny.

ZGKiM w Srokowie uspokaja, że od 1 lipca 2013 r. wszystkie umowy na odbiór śmieci będzie traktować jako rozwiązane, a tym samym nie wystąpi sytuacja, że otrzymamy fakturę za wywóz nieczystości a jednocześnie będziemy zobowiązani odprowadzić „podatek śmieciowy” do Mazurskiego Międzygminnego Związku „Gospodarka Odpadami”

 

 

Post wyświetlono 96 razy

Dodaj komentarz

Obowiązkowe pola są zaznaczone *. Twój adres email nie zostanie opublikowany.