Na ostatnią chwilę:

Na ostatnią chwilę:

Bardzo się stęskniliśmy za planszówkowymi spotkaniami, a Wy? Chyba czas na trening przed kolejnym konwentem…

SESJA JUŻ WKRÓTCE

Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu […]

Plaża jaka jest, każdy widzi…

Plaża jaka jest, każdy widzi…

KOMUNIKOWANIE SIĘ W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ ŁOWIECKICH

Zarząd Koła Łowieckiego „Słonka” poprzez sołtysów pragnie poinformować, że zainteresowani zgłoszeniem i oszacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną powinni stosowne pisma przesłać na adres koła lub dostarczyć osobiście do siedziby koła przy ul. Wileńskiej 9/2 , 11-420 Srokowo. Podania można wrzucać do skrzynki pocztowej zamontowanej w drzwiach wejściowych. W przypadkach pilnych można kontaktować się z […]

Absolutnie absurdalne absolutorium

W imieniu nieśmiałych bądź niepiśmiennych, ale jednak zainteresowanych mieszkańców naszej gminy dziękuję za raport Komisji Rewizyjnej. Chciałabym powiedzieć, że wiele wyjaśnia, ale nie wyjaśnia, bo nadal rozumieją go tylko księgowe, a może nawet księgowi. No tak: przesadzam lekutko – coś tam jednak z niego wynika nawet dla laika (uprasza się o niezwracanie uwagi na rymnięcia!). Nie […]

Wnioski Komisji Rewizyjnej przedstawione na czerwcowej sesji absolutoryjnej

Na czerwcowej sesji radni podjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu obecnemu Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok. Decyzję podjęli po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy za 2014 r. Przedstawiam informację dotyczącą wykonania budżetu naszej gminy w 2014 r., której tekst członkowie Komisji […]

OSTATNIE DWA DNI NA DOKONANIE ZGŁOSZEŃ

Pozostały już jedynie dwa dni na dokonanie zgłoszeń, do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo.

DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK Z KOPALINAMI

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU NA POTRZEBY WŁASNE OSOBY FIZYCZNEJ Informacja z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie ul. Wilcza 46, 00-679, Warszawa tel. (22)59 69 100, FAX : (22)59 69 103 Przepisy ustawy z dnia 9.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015r. poz. 196) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i […]

ZAPROSZENIE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI oraz Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”  i GOK w Srokowie zapraszają na spotkanie dotyczące profilaktyki zdrowia.   Spotkanie uświetni m.in. występ OKSANY PREDKO!!! Spotkanie odbędzie się dnia 20.06.2015r. (SOBOTA) o godz. 13:30  w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie. Wstęp wolny! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

…i znowu gramy!

Jednośladem przez wschodnią Polskę. Powstanie trasa licząca ponad 2 tys. km

Miejsca Przyjazne Rowerzystom – wypożyczalnie bicykli, mała gastronomia, miejsca noclegowe, centra informacji turystycznej – mają powstać przy wschodniej autostradzie rowerowej. Licząca 2 tysiące kilometrów trasa będzie przechodzić przez 5 województw wschodniej części Polski. 15 czerwca na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) rozpocznie się akcja budowy sieci MPR – Miejsc […]

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo – co to dla nas oznacza

Na sesji 27 marca 2015 r. Rada Gminy Srokowo wyraziła zgodę na przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo. Z inicjatywą takiego działania wyszedł Wójt Gminy Srokowo. Radni nie analizowali tego tematu na komisjach, stąd niewiele padło merytorycznych pytań o przyczyny wykonania czy o koszt takich zmian (w uchwale zmieniającej […]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SROKOWO

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi ny Srokowo. W związku z podjętą uchwałą Nr VI/25/15 z dnia 27 marca 2015r. Gmina Srokowo przystępuje do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Srokowo. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium na piśmie w Urzędzie Gminy do […]

SESJA ABSOLUTORYJNA

Nasz znak: RG.0002. 49. 2015 Data: 2015.06.10 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo – zwołuję IX Sesję Rady Gminy Srokowo na dzień 25 czerwca 2015r. (czwartek) […]

Nie tylko bierki :)

Nie tylko bierki :)

Dzień Matki bez matki

Łzy załamały światło szkliście Gorący strumień obmywał twarz Kiedy płakałaś płaczem bezgłośnym Schylona nad snem któregoś z nas   Nie pamiętam już ciepła ramion Kołyszących mnie w rytm Zdrowaś Mario Tak jak Ty zapomniałaś kiedy Powiedziałam Ci pierwszy raz: mamo.   Potem w zamian za Twe noce bezsenne Dałam Ci kłamstwo ciche cierpienie I gorycz […]

Wnioskujemy o uzupełnienie infrastruktury, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców

Wnioskujemy o uzupełnienie infrastruktury, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców